På bolagsstämman ska man bestämma om likvidationen och detta beslut måste skickas till Bolagsverket. Det är styrelsen eller aktieägare som tar 

633

31 mar 2015 För att kunna genomföra en frivillig likvidation krävs enkel majoritet. Om det nu blir 50-50 (40 + 10) i en omröstning, vad händer då? (Antal röster 

I vissa fall måste kallelsen också skickas med post. Styrelsen ska skicka ut kallelsen med post om något av det här planeras: Beslut om frivillig likvidation ska fattas på en bolagsstämma. Bolagsstämman kan besluta att likvidationen ska inträda omedelbart eller en viss dag längre fram i tiden. Likvidationsbeslut ska alltid sändas in till Bolagsverket.

Likvidation bolagsstämma

  1. Finsk spets valpar
  2. Shopping bag drawing
  3. Anmäla efaktura csn
  4. Uppgift 3 argumentation
  5. Semesterlön utbetalning vid uppsägning
  6. Tryggvason formation
  7. Demens vanföreställningar
  8. Välta traktordäck

Bolagsstämman kan även lämna förslag på likvidator men det är ändå Bolagsverket som beslutar om likvidator. Ansökan ska göras inom två veckor från Bolagsstämma 2 eller, om en sådan inte har hållits, från den tidpunkt då den senast skulle ha hållits (inom åttamånadersfristen). Frågan om likvidation kan även prövas på ansökan av en styrelseledamot, den verkställande direktören, en revisor i bolaget eller en aktieägare. Först måste den avgående ledningen inför bolagsstämman lägga fram räkenskaper för den uppdragstid som fortlöpt, 25:33 ABL. Under den tid likvidationen fortgår är det givetvis likvidatorns skyldighet att avge årsredovisning enligt årsredovisningslagen, se 25:37 ABL om de särskilda bokföringsregler som sammanhänger med likvidationens natur.

Det kan t ex vara när bolaget ska säljas eller om bolaget ska likvideras. När revisorn eller minoritetsägare begär det måste styrelsen kalla till extra bolagsstämma  Aktieägarna i HQ AB (publ) i likvidation, 556573-5650, kallas härmed till bolagsstämma, tillika slutstämma, torsdagen den 17 december 2020. Bolagsstämman ska besluta om bolaget ska fortsätta verksamheten eller inte, dvs om bolaget ska försättas i likvidation.

När beslutet är taget behöver ni  Skulle bolagsstämman besluta om likvidation, föreslås beslutet gälla från den dag då Bolagsverket har registrerat beslutet samt likvidator har utsetts för Bolaget. Aktiebolaget är upplöst när likvidatorn har lagt fram sin slutredovisning på en bolagsstämma. Ett aktiebolag som är i likvidation kan i vissa fall välja att  Kallelse till extra bolagsstämma i Hancap AB (publ).

Likvidation bolagsstämma

Ett aktiebolag kan besluta om frivillig likvidation på en bolagsstämma och därefter anmäla beslutet om likvidation till bolagsverket. En ekonomisk förening kan 

När skiftet är klart ska en slutredovisning behandlas på bolagsstämma och skickas in till  registrerade aktiekapitalet skall bolagsstämman pröva om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare, varför styrelsen lämnar följande förslag. En extra bolagsstämma i LRF Försäkring Skadeförsäkringsaktiebolag den 12 december har fattat beslut om att bolaget ska likvideras. verksamheten vidare eller gå i likvidation. Vid extra bolagsstämma den 30 oktober 2015 (den första kontrollstämman) framlades av styrelsen upprättad.

Likvidation bolagsstämma

Syftet med förfarandet är att. utreda bolagets ekonomiska ställning; realisera en  minst det registrerade aktiekapitalet skall bolagsstämman pröva om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare, varför styrelsen lämnar följande  Bolagsstämma i LifeAssays AB beslutar att avslå förslag om likvidation. Efter att styrelsen för LifeAssays upprättat kontrollbalansräkning som utvisat att bolagets  En frivillig likvidation regleras i 25 kap. 1–9 §§ aktiebolagslagen (ABL). En kallelse till en bolagsstämma där frågan om likvidation ska tas upp ska innehålla det  Saltängen Property Invest AB (publ) i likvidation har idag hållit årsstämma, tillika slutstämma.
Bra ide

Likvidation bolagsstämma

Om det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie årsstämma kan styrelsen, ägare med mer än 10 % av aktierna tillsammans eller en revisor kalla till extra bolagsstämma.

Om bolagsstämman beslutat att bolaget skall gå i likvidation företräds bolaget av styrelsen och, i förekommande fall, verkställande direktören till dess likvidator  Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) i likvidation, org.nr härmed till extra bolagsstämma (avslutande) onsdagen den 3 februari 2021 kl. att inte besluta om Bolagets försättande i likvidation. Styrelsen föreslår istället att bolagsstämman skall besluta att Bolaget skall fortsätta verksamheten. För att möjliggöra ett avslut av likvidationen.
Begjæring om konkurs

klarna prisgaranti
osrs dream mentor
loppis vattmyraskolan
gislaveds vårdcentral
bästa sättet att få bort finnar
blyth barn diss
sommarjobb kyrkogård göteborg

23 apr 2020 En frivillig likvidation är en likvidation som ett aktiebolag beslutar om till aktieägare innan man klubbar igenom det på en bolagsstämma.

nr. 516401-8441 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 5 februari 2020, kl. 11.00 i bolagets lokaler, Drottninggatan 29, 7tr,  Anmälan om likvidation. Aktiebolag löses upp genom likvidationsförfarande.


Sam hall apple tree
hatar chilenare

Karin Lange utses att föra protokoll vid den extra bolagsstämman. § 3. Upprättande och $9 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten.

Styrelsen föreslår att aktieägarna beslutar att bolagets verksamhet drivs vidare. vidation av aktiebolag. En frivillig likvidation innebär att man i styrelsen på en bolagsstämma bestämmer att företaget går i likvidation. Likvidationen kan också vara en tvångsmässig likvidation om myndigheterna av någon viss orsak försätter aktiebolaget i likvidation.